Εθνική Νομολογία - Άσυλο


  • ΣτΕ, 447/2017
  • Aίτηση ακύρωσης της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών κατά των πράξεων που ιδρύουν τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών και ορίζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

  • ΣτΕ, 446/2017
Eπιστροφή Σύριου αιτούντος άσυλο στην Τουρκία με βάση τη Συμφωνία Τουρκίας - ΕΕ - Τουρκία ως ασφαλής τρίτη χώρα - Αίτηση ακύρωσης της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών κατά των πράξεων που ιδρύουν τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών και ορίζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Eπιστροφή Σύριου αιτούντος άσυλο στην Τουρκία με βάση τη Συμφωνία Τουρκίας - ΕΕ - Τουρκία ως ασφαλής τρίτη χώρα - Για την αίτηση ακύρωσης της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών κατά των πράξεων που ιδρύουν τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών και ορίζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
  • Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, Εκούσια Δικαιοδοσία, 6459/2009
Χορήγηση άδειας γάμου σε κάτοχο δελτίου αιτήσαντος πολιτικό άσυλο (ροζ κάρτα). Δεκτή αίτηση κατόχου ροζ κάρτας για την χορήγηση άδειας γάμου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, καθώς αυτή αρνείται να του τη χορηγήσει ενώ πληροί τις νόμιμες προυποθέσεις.


Πολιτικό άσυλο. Υποχρεωτική έστω και χωρίς την προσκόμιση τυπικών αποδεικτικών στοιχείων, η επίκληση ισχυρισμών και συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών εκ των οποίων να δύναται να στοιχειοθετηθεί η συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος των κριτηρίων του άρθρου 1Α της Συμβάσεως της Γενεύης. Οι επικαλούμενοι λόγοι που δεν στοιχειοθετούν την υπαγωγή στο προστατευτικό καθεστώς της Συμβάσεως της Γενεύης δεν χρήζουν ειδικότερης αιτιολογίας. Απορριπτέοι οι για πρώτη φορά προβαλλόμενοι ισχυρισμοί και παράπονα περί μη τήρησης ορισμένης διαδικασίας όταν αυτοί δεν διατυπώθηκαν με την προσφυγή ή ενώπιον της γνωμοδοτικής επιτροπής ασύλου.